Mesures adients per fomentar una mobilitat sostenible als nostres municipis

"L‘objectiu ha de ser que tots els mitjans de transport cohabitin de la forma més eficient a la ciutat, sense entrar en persecucions ideològiques cap a un d‘ells."

 

La mobilitat sostenible és un dels grans reptes del futur per aconseguir reduir la contaminació, acabar amb la saturació del trànsit i millorar la salut dels ciutadans.

Les mesures urbanístiques i la millora dels mitjans de transport sostenibles seran cabdals per assolir aquest objectiu: S’ha d’incentivar l’ús del transport públic mitjançant una ampliació de la xarxa, augment de les freqüències de pas i millors interconnexions entre els diversos modes.

Per augmentar els viatges a peu i en bicicleta, les formes de mobilitat alhora més saludables, cal afavorir les zones 30 i peatonalitzacions a carrers de poca amplada, millora de les voreres i més zones verdes i d’estada, així com una xarxa de carrils àmplia i que al mateix temps sigui eficient i segura per als ciclistes i la resta de vehicles, segregada del trànsit rodat.

També cal impulsar la renovació del parc mòbil de vehicles, tant públics com privats, apostant decididament per l’electrificació. Promocionar també l’ús compartit de vehicles, com motocicletes, bicis, patinets, i també el cotxe.

Aquestes mesures s’han d’implementar de forma progressiva, per permetre que els ciutadans es puguin adaptar correctament i no es perjudiqui a l’activitat econòmica. L’objectiu ha de ser aconseguir que tots aquests mitjans de transport cohabitin de la forma més eficient a la ciutat, sense entrar en persecucions ideològiques cap a un d’ells, com passa amb el vehicle privat.

 

Miguel Raposo és Secretari d’Organització del PPC

 

REVISTA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS, OCTUBRE DE 2020


Imprimir   Correo electrónico