MÉS SEGURETAT MENYS IMPOSTOS

MÉS SEGURETAT MENYS IMPOSTOS

Segons dades del Ministeri d'Interior, l'any 2019 les infraccions penals van augmentar un 3,3% en el conjunt d'Espanya i un 3,7% a Catalunya. A Esplugues van augmentar en un 32,5%.

Durant l'any 2020 les infraccions penals van baixar un 19,4% en el conjunt d'Espanya i un 27,9% a Catalunya. A Esplugues van augmentar en un 3,9%.

Durant el primer semestre de l'any 2021 les infraccions penals van augmentar un 11,7% en el conjunt d'Espanya i un 5,7% a Catalunya. A Esplugues van augmentar un 36,1%.

És un fet que en els darrers els delictes han augmentat exponencialment a la nostra ciutat, generant preocupació i inseguretat en els nostres veïns. També les actituds incíviques i poc solidàries d'alguns veïns que perjudiquen la convivència en pau en els nostres barris.

Malauradament cap partit del Ple municipal va votar a favor d'estudiar la situació en una comissió específica i de valorar mesures i possibles solucions.

QUÈ FAREM SI GOVERNEM ESPLUGUES A PARTIR DE MAIG DEL 2023?

• Construirem dues comissaries de barri de la Policia Local: una al Barri de Can Vidalet (Rambla Verge de la Mercè) i una altra al barri de la Mallola (Pl. Constitució) per abordar d'una manera més propera i immediata els problemes d’inseguretat, incivisme i convivència.

• Ampliarem la plantilla de la Policia Local d'Esplugues a 30 nous agents. Crearem la Unitat d'Acció Directa (UAD) de la Policia Local com a unitat específica per a la lluita contra l'incivisme, l'oKupació il·legal i conflictiva i la delinqüència reincident.

• Reformarem l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana de l'Ajuntament d'Esplugues per endurir el règim sancionador previst a les actituds incíviques i insolidàries que perjudiquen la normal convivència en els nostres barris.

Malauradament també vam ser els únics que vam defensar que aquest any NO s’apugés l’IBI a Esplugues un 3%: Aquesta mesura podia haver esperat a un context econòmic i social millor.

 

Juntos Construimos La Espulgues Que Queremos


Marcos Sánchez Siles
Portavoz Grupo Municipal Popular
Ajuntament d'Esplugues


Imprimir   Correo electrónico